Phân loại rác – giải pháp tiết kiệm và thông minh – may xu ly rac

Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng may xu ly rac ngay tại gia đình giúp cho việc xử lý và thải ra môi trường một lượng rác chỉ bằng 1/4 so với bình thường.

may-xu-ly-rac-thanks-sink-cong-nghe-phan-loai-xu-ly-rac-tai-gia-dinh-01 Phân loại rác ngay tại nhà giúp cho việc xử lý và tiêu hủy rác dễ dàng hơn – ảnh: mayxulyrac.com

Cùng với việc giảm thiểu tới 80% lượng rác hàng ngày, môi trường xung quanh bạn cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể và tiết kiệm được nhiều hơn thời gian xử lý, phân loại rác, cũng như đổ rác giúp bạn rảnh tay hơn vào các công việc gia đình khác.

may-xu-ly-rac-thanks-sink-cong-nghe-phan-loai-xu-ly-rac-tai-gia-dinh-02

May xu ly rac nhà bếp Thanks Sink ngày một thân thiện và tiện dụng với mỗi gia đình Việt Nam – ảnh: mayxulyrac.com

Dưới đây là phóng sự được thực hiện về thực trạng rác thải và kêu gọi ý thức phân loại rác và xử lý rác ngay tại gia đình sẽ giúp bạn nhận thức thêm nhiều hơn các vấn đề về rác, môi trường và cuộc sống xung quanh chúng ta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *