Một số giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay

(Thanks sink) Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trên diện rộng đặc biệt là các khu dân cư trong các thành phố lớn. Rác thải có mặt ở mọi nơi, trên các ven sông suối các ao hồ… Và hơn hết là người dân chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường. Ngày hôm nay Thanks sink sẽ cùng các bạn đưa ra một vài giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 

may-xu-ly-rac-may-huy-rac-thanks-sink-giai-phap-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-01

Để ngăn chặn, khắc phục và xử lí có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Để có một ý thức cao trước hết Thanks sink nghĩ cần phải có một  hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường hoàn thiện , trong đó những chế tài xử phạt (cưỡng chế hành chính và xử lí hình sự) phải thực sự đủ mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, cần xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý môi trường trong các nhà máy, các khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp và thân thiện hơn với con người.

Hai là, tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, nhất là giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường các cấp, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác môi trường; trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ có hiệu quả hoạt động của các lực lượng này.

may-xu-ly-rac-may-huy-rac-thanks-sink-giai-phap-khac-phuc-o-nhiem-moi-truong-02

Giải pháp thứ ba Thanks sink muốn đưa ra là chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp, các làng nghề, các đô thị, đảm bảo tính khoa học cao, trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, toàn diện các xu thế phát triển, từ đó có chính sách phù hợp; tránh tình trạng quy hoạch tràn lan, thiếu đồng bộ, chồng chéo như ở nhiều địa phương thời gian vừa qua, gây khó khăn cho công tác quản lí nói chung, quản lý môi trường nói riêng.

 Đối với các khu công nghiệp, cần có quy định bắt buộc các công ty đầu tư hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lí nước thải , phân tích môi trường tập trung hoàn chỉnh mới được phép hoạt động, đồng thời thường xuyên có báo cáo định kỳ về hoạt động. Hơn hết các khu công nghiệp cần xây dựng xa khu dân cư và có hệ thống xử lý rác thải bảo đảm. Có sự kiểm duyệt rõ dàng của cơ quan chính quyền nhà nước.

Đó là những giải pháp khắc  phục hiện thời nhưng điều quan trọng hơn hết mà Thanks sink nghĩ là chúng ta phải nâng cao ý cộng đồng. Mỗi cá nhân phải tự ý thức được hành động của mình để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *