Giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường

(Thanks Sink) Môi trường đang là sự quan tâm mang tính toàn cầu. Ô nhiễm môi trường và tác hại của nó ngày càng nặng nề, vì vậy chúng ta cùng chung sức bảo vệ môi trường. Nhưng để làm được điều đó cần phải có những biện pháp đề ra và dưới đây là 7 biện pháp mà Thanks Sink đưa ra để bạn tham khảo.

Thứ nhất để công cuộc bảo vệ  môi trường  tốt nhất, trước hết phải xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường trong xã hội và của mỗi người. Tuyên truyền giáo dục cho người dân và đẩy mạnh luật pháp, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Thứ hai: Một trong những biện pháp cũng rất quan trọng đó là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên. Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường và cân bằng sinh thái. Chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”.

may-xu-ly-rac-may-huy-rac-thanks-sink-giai-phap-cho-moi-truong-sach-dep-02

Tăng cường hợp tác quốc tế để phối hợp hành động và tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

Thứ ba: Một trong những biện pháp cũng không kém phần quan trọng, đó là coi trọng yếu tố môi trường trong tái cơ cấu kinh tế, tiếp cận các xu thế tăng trưởng bền vững và hài hòa trong phát triển ngành, vùng phù hợp với khả năng chịu tải môi trường, sinh thái cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển.

Thứ tư: Một trong những biện pháp cấp bách để bảo vệ môi trường đó là dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, chung sức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

may-xu-ly-rac-may-huy-rac-thanks-sink-giai-phap-cho-moi-truong-sach-dep-01

 Thứ nămTiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai cũng là một trong những biện pháp cấp bách để bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam; Quy hoạch sử dụng đất cả nước đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2018.

Thứ sáu: Một trong những biện pháp cấp bách để bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay đó là đẩy mạnh thực hiện “kinh tế hóa” trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo hướng giảm cơ chế “xin – cho” tăng cường phân cấp cho các địa phương quản lý khoáng sản; chú trọng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật.

may-xu-ly-rac-may-huy-rac-thanks-sink-giai-phap-cho-moi-truong-sach-dep-03

Thứ bảyMột trong những biện pháp cũng rất quan trọng nhằm bảo vệ môi trường đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, chuẩn bị cơ sở pháp lý cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Một vài biện pháp mà Thanks Sink đưa ra mong muốn góp phần cải thiện môi trường. Giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Và hơn hết là sự đoàn kết của người dân cùng thực hiện.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *